Home
Mijn visie op ...
leren & leertheorie
blended learning
brein & leren
Portfolio
Contact

Blended learning

In de praktijk is een veel gebruikte definitie van blended learning: blended learning is een combinatie van e-learning en face-to-face instructie. De term e-learning kan hierin nog vervangen worden door ICT of iets vergelijkbaars en de term face-to-face instructie voor klassikale instructie. Deze typering van blended learning is prettig kort en het dekt de lading heel behoorlijk.

Vanuit onderwijskundig oogpunt en met het perspectief om blended learning te ontwerpen, zie ik toch wat meer factoren die in het spel zijn. Ze zijn samengevat in het volgende model. 

  

Een meer omvangrijke definitie die past bij dit model is: ’Blended learning’ omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, waarbij het gaat om distributiewijze van leerinhouden, vormen van communicatie, didactische strategieën en soorten leeromgevingen in relatie tot type leerprocessen, of om een combinatie hiervan. Deze laatste definitie geeft aan dat het vormgeven van leerprocessen en inrichten van een adequate leeromgeving een complexe aangelegenheid is. Het gaat niet alleen om een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs zoals face-to-face, maar ook bijvoorbeeld om een mix van didactische strategieën (uit verschillende leertheorieën zoals behaviorisme, cognitivisme, constructivisme, en andere) en een mix van communicatievormen (bijvoorbeeld synchrone of asynchrone communicatie).

ENconsult