Home
Mijn visie op ...
leren & leertheorie
blended learning
brein & leren
Portfolio
Contact

Brein & leren

Het brein is maakbaar! Niet alleen wanneer je jong bent, maar gedurende je hele leven ontwikkelt je brein zich en kun je nieuwe dingen leren.

Je eigen opvattingen over hoe goed (slecht) je iets kunt leren, bepaalt in grote mate hoe goed je je daadwerkelijk zult ontwikkelen. Je eigen mindset is dus van wezenlijk belang voor leren.

Daarnaast kun je bij het opzetten van leertrajecten rekening houden met hoe het brein werkt en met een aantal belangrijke leerprincipes die daarvan zijn afgeleid. In de mindmap op deze pagina staat een 8-tal breinleren principes. Zes daarvan zijn afgeleid van het BCL-model dat is ontwikkeld door het BCL-instituut. Deze 6 zijn: Voortbouwen, Focus, Herhaal, Creatie, Emotie, Zintuiglijk rijk.

Principes die ik heb toegevoegd zijn: Imiteren en Interactie.

Met Imiteren bedoel ik de manier van leren waarbij je dingen (gedeeltelijk) nadoet omdat iemand je een voorbeeld geeft. Maar ook het zelf inbeelden van hoe je iets denkt te gaan doen in de praktijk, maakt dat je leert.

Interactie heeft vooral te maken met leren door interactie met andere personen (of e-learning systemen) waarbij je met iemand anders afstemt of het geleerde juist is. 

Klik hier voor een uitgebreidere weergave van de mindmap.

ENconsult