Home
Mijn visie op ...
Portfolio
projecten
ervaringsgebieden
publicaties
Contact

 

Projectnaam:

E-merge: Uitwisseling van data (leerobjecten)

Periode:

oktober 2003 – oktober 2005

Rol/taak:

Projectleider

Omschrijving:

Het project had tot doel om een technische infrastructuur te bouwen om de uitwisseling van data (leerobjecten) tussen instellingen van het E-merge consortium mogelijk te maken. Er is een E-merge E-learning Environment gebouwd waarin diverse applicaties beschikbaar zijn gesteld, zoals Blackboard (LMS), Hive (LCMS), Blackboard Content System (LCMS), LiveLink (community / projectomgeving), en andere. Met behulp van deze systemen zijn pilots uitgevoerd door verschillende instellingen binnen E-merge. Vanuit het project is ondersteuning geboden via een helpdesk. Daarnaast zijn enkele publicaties geschreven over LCMS-en en zijn met enige regelmaat presentaties gegeven aan beleidsmakers en andere belangstellenden.

 

terug

ENconsult