Home
Mijn visie op ...
Portfolio
projecten
ervaringsgebieden
publicaties
Contact

Ervaringsgebieden

Innovatie, implementatie, research & development

Ontwikkelen van onderwijs visie en beleid (ook ICT & Onderwijs) en het uitzetten van strategieën om deze te implementeren.

Projectmanager implementatieprojecten van e-learning toepassingen zoals Elektronische Leeromgevingen, repositories / LCMS in het onderwijs, elektronische portfolio’s, ontwikkeling en hergebruik van leerobjecten bijvoorbeeld in het medisch onderwijs.

Ontwikkelen, uittesten en toepassen van nieuwe modellen, concepten en producten op het gebied van e-learning en ICT in het onderwijs, interactieve media en nieuwe leervormen/onderwijsvormen.

 

Onderwijs

Adviseren over onderwijsverbeteringen en onderwijsvernieuwingen naar aanleiding van problemen en vragen bij onderwijsorganisaties (zoals faculteiten van Universiteiten, HBO instellingen, commerciële bedrijven).

Projectleiding en inhoudelijke begeleiding van veranderingstrajecten in het onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitszorg en rond de accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs, curriculumvernieuwing en gebruik van ICT in het onderwijs.

Ontwikkelen en begeleiden van leertrajecten in allerlei vormen, zoals introductiecursussen, trainingen, workshops, e-learning, blended learning.

 

Projectmanagement

Projectmanagement onder andere bij

  • de implementatie van e-learning in grote organisaties. Van het bepalen van de strategie tot de selectie van e-learning solutions, tot ontwikkeling, test en implementatie van de e-learning solutions en de evaluatie daarvan.
  • het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg systemen.
  • trajecten van curriculumvernieuwing en verbetering, vaak in gang gezet vanwege visitatie en accreditatie.
  • trajecten voor het vergroten van de instroom in leerwerktrajecten voor Zorg en Welzijn in het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Human resource management

Diverse ervaringen:

  • Aansturen, coachen en motiveren van projectmedewerkers (onderzoekers, docenten, ondersteunend personeel, opdrachtgevers).
  • Ontwikkelen van een competentie bouwwerk, met competentieset, beschrijvingen van competenties op diverse niveaus; bepalen van kerncompetenties voor verschillende functies; ontwikkelen van simulaties voor assessment centers en development centers; begeleiding van developement centers; optreden als assessor bij development centers.

 

(Internationale) samenwerking

Ervaring in diverse (internationale) samenwerkingsprojecten, waaronder:

  • Projectleider van een project dat tot doel heeft een infrastructuur te ontwikkelen ten behoeve van data uitwisseling (leerobjecten) tussen verschillende instellingen voor hoger onderwijs.
  • Projectmedewerker in europese samenwerkingsverbanden waarin het de bedoeling is om leermateriaal uit te wisselen en kennis te verspreiden.
  • Geven van adviezen en workshops over e-learning aan internationale groepen uit Indonesië en Afrika.

 

Kwaliteitszorg en accreditatie

Beleidsadvisering met betrekking tot kwaliteitszorgprocessen en kwaliteitszorg systemen. Begeleiding van visitatie en accreditatietrajecten, onder andere: bewaken voortgang en deadlines, mede auteur van zelfstudies, opzetten format voor zelfstudie, etc.

ENconsult